Χειρουργικές Επεμβάσεις

Η κλινική μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο για συνεχή έλεγχο του ασθενή κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ομαλότερη έκβαση των χειρουργείων.